Chính sách thanh toán

Các hình thức thanh toán như sau:
– Thanh toán bằng tiền mặt ngay sau khi giao sản phẩm.
– Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, thông tin chuyển khoản:
Với thanh toán chuyển khoản, Khách hàng có thể thanh toán vào một trong các tài khoản sau:

 1. Ngân hàng Vietcombank
– Chủ tài khoản: Đỗ Huyền Trang
– Số tài khoản: 0541000175296
– Chi nhánh: Chương Dương-HN

2. Ngân hàng Vietinbank
– Chủ tài khoản: Đỗ Huyền Trang
– Số tài khoản:106003585488
– Chi nhánh: Hà Nội

3. Ngân hàng BIDV
– Chủ tài khoản: Đỗ Huyền Trang
– Số tài khoản: 12810000245236
– Chi nhánh: Tây Hà Nội

4. Ngân hàng Techcombank
– Chủ tài khoản: Đỗ Huyền Trang
– Số tài khoản: 19030888019011
– Chi nhánh: Hà Nội

5. Ngân hàng Agribank

-Chủ tài khoản: Đỗ Huyền Trang

-Số tài khoản: 1500205802619

Chi nhánh : Hà Nội

Ghi chú chuyển khoản: “Thanh toan DH: [Số đơn hàng] – SDT: [Số điện thoại đặt hàng] – Ten: [Họ Tên]”