Bình Dương

Địa chỉ: Số 98 đường Nguyễn Văn Tiết, p. Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0981 221 226

Xem thêm các hệ thống siêu thị khác