Hải Phòng

Địa chỉ: Số 39 Đông Trà - P. Dư Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng.

Điện thoại: 0934.686.078

Xem thêm các hệ thống siêu thị khác